Tarot

tarot kaarten voor advies en inzicht voor persoonlijke vraag

Ongeveer 15 jaar gebruik ik de tarot kaarten vanuit het traditionele Rider Waite deck. Ik werk ook met andere kaarten die op het Rider Waite zijn gebaseerd, zoals de mooie Shadowscapes, van de kunstenares Stephanie Law of het Italiaanse Epic Tarot in een soort gotische stijl.

Voor algemene boodschappen zijn de kaarten voor Goddelijke inspiratie van Doreen Virtue. Zij is een Amerikaanse die heel bekend is geworden door deze kaarten en nu vooral haar boodschappen direct vanuit  de bron, God verspreidt. De kaarten komen vooral vanuit de engelen die toch heel dicht bij God staan.

Als jij met een vraag bezig bent, kan ik je een legging aanraden!

Stel : in een relatie gaat het niet zoals je wilt en je vraagt je af of er verbetering mogelijk is of  je wilt  een algemeen advies. De kaarten kunnen je prima informatie geven hoe het er voor staat en geven jou het beste advies.  Ook een prognose, op basis van de omstandigheden zoals ze nu zijn, is mogelijk!                                                                                                   

Tarot 
Het kaartendeck bestaat uit 78 kaarten,  met mooie afbeeldingen en symbolen die allemaal iets zeggen. Men denkt dat de tarotkaarten uit Egypte of Frankrijk komen. Ik denk dat India hier ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Alleen al door de symbolen en figuren, zoals kelken, zwaarden, priester en  keizer. Deze symbolen passen bij het leven aan het hof en bij de natuurelementen, zoals water (met het figuur kelken). In de tijd toen de immense gezondheidsleer  Ayurveda is ontstaan, bestond India uit een verzameling van koninkrijken en vorstendommen.

De ene helft kaarten uit het tarot deck vormen samen de grote arcana kaarten, die
belangrijke thema’s aangeven. De kaart de keizer bijvoorbeeld, gaat over een manspersoon. Deze kaart kan iets zeggen over het karakter van een man (in je leven), maar ook om de eigenschappen van iemand, zoals ordelijk, leidinggevend, analytisch, nuchter. Zo zijn er nog 77 kaarten met weer andere aanwijzingen…. 🙂